הפרלמנט הירושלמי

הפרלמנט הירושלמי הוא גוף מוביל שמקדם ומסייע לפעילים ירושלמים להפוך את העיר למקום טוב יותר.

———

אנחנו בנינו את דף הנחיתה שמאגד את הפעילויות שנעשו עד כה ואת השותפים בפרויקט