DonateIT

DonateIT עמותה שהופכת את כל תהליך תרומות המזון לקל ופשוט, פנתה אלינו עם מיתוג קיים כדי שנעשה להם מתיחת פנים לאתר. הגדרנו מחדש פלטת צבעים תואמת ללוגו, עדכנו חלק מהטקסטים, עיצבנו מחדש את התפריט ואת רוב העמודים ומשם המשכנו לאפיון דשבורד למערכת תפעול חדשה שהעמותה הולכת להטמיע בקרוב.  קישור לאתר